140 woorden verhalen met ‘Vluchtheuvel’

In de 140 woorden (140 yw) uitdaging van februari 2017, bedacht door ‘Miranda Frutselt’ moest minimaal één keer het woord vluchtheuvel worden gebruikt. Omdat het een samengesteld woord is, mochten ook de delen vlucht en heuvel apart worden gebruikt.